Sam Smith, Normani - Dancing With A Stranger

About Sam Smith, Normani - Dancing With A Stranger Video

Sam Smith, Normani - Dancing With A Stranger

Mong anh em hãy ủng hộ cho tôi bằng cách like video và nhấn vào nút subscri nhé chúc mọi người có một ngày tốt lanh .....
Kênh : https://www.youtube.com/channel/UCXXZ...
-Lời Nhạc

I don’t want to be alone tonight
It’s pretty clear that I’m not over you
I’m still thinking ‘bout the things you do
So I don’t want to be alone tonight

Can you light the fire
I need somebody who can take control
I know exactly what I need to do
Cos I don’t want to be alone tonight, alone tonight, alone tonight

Look what you made me do
I’m with somebody new
Ooh, baby, baby I’m dancing with a stranger
Look what you made me do
I’m with somebody new
Ooh, baby, baby I’m dancing with a stranger
Dancing with a stranger

I wasn’t even going out tonight
But boy I need to get you off my mind
I know exactly what I have to do
I don’t want to be alone tonight, alone tonight, alone tonight

Look what you made me do
I’m with somebody new
Ooh, baby, baby I’m dancing with a stranger
Look what you made me do
I’m with somebody new
Ooh, baby, baby I’m dancing with a stranger
Dancing with a stranger
Dancing with a stranger
Dancing, yeah

Look what you made me do
I’m with somebody new
Ooh, baby, baby I’m dancing with a stranger
Look what you made me do
I’m with somebody new
Ooh, baby, baby I’m dancing with a stranger
Dancing with a stranger


-Sam Smith
-Normani
- Dancing With
-A Stranger
-Dancing With A Stranger
-Sam Smith, Norman
-Sam Smith, Normani - Dancing With A Stranger
-cùng nhảy múa nào
-người lạ nhảy múa kìa
-Sam Smith

Do you like this video? Please share and improve it!

Sam Smith, Normani - Dancing With A Stranger Video Reviews